Maansverduistering van 16 juli zichtbaar boven Almere

De gedeeltelijke maansverduistering die plaats vond in de avond van 16 op 17 juli was ondanks de betrekkelijk lage stand goed zichtbaar vanuit Almere. De Maan stond helaas laag aan de hemel. Zelfs op het hoogste punt in het zuiden kwam de volle Maan niet hoger dan 14 graden boven de horizon. Wie een vrij uitzicht naar het zuid oosten kon vinden kon de Maan zien. Helaas was er aan het begin van de verduistering nog een wolkenband die roet in het eten gooide, maar deze trok gelukkig op tijd weg.

Daar de Maan niet volledig verduisterd werd was de rode kleur van het deel dat door de aardschaduw bedekt werd minder goed zichtbaar. Met een verrekijker en telescoop was de kleur wel goed zichtbaar.

De rode kleur ontstaat doordat het zonlicht door de dampkring van de Aarde wordt afgebogen, waardoor de Maan indirect via onze dampkring belicht wordt.

De volgende gedeeltelijke maansverduistering in de kernschaduw van de Aarde zichtbaar vanuit Nederland vindt plaats op 19 november 2021, voor de totale maansverduistering zichtbaar vanuit Nederland moeten we wat langer wachten. Die vindt plaats op 7 september 2025.

De gedeeltelijke verduistering waarbij het onverduisterde deel goed belicht is. Het lijkt de Maanfase tijdens eerste kwartier, maar de schaduwlijn veroorzaakt door de schaduw van de Aarde loopt horizontaal in plaats van vertikaal.

De gedeeltelijke verduistering waarbij het verduisterde deel goed belicht is, het onverduisterde deel is nu overbelicht. Duidelijk is de rode kleur zichtbaar, veroorzaakt door de dampkring van de Aarde.