Om scherpe en contrastrijke beelden te krijgen met een telescoop is goede optiek noodzakelijk. Dit is voornamelijk een kwestie van geld of, als je de optiek zelf slijpt, van tijd en vakmanschap. Van even groot belang is het goed ten opzichte van elkaar afstellen van de optische componenten. Dit afstellen wordt collimeren genoemd. Uit de grote aantallen slecht tot zeer slecht gecollimeerde Newtontelescopen die men ‘in het veld’ tegenkomt, blijkt dat heel wat telescoopbezitters hier nogal moeite mee hebben. Toch is het niet moeilijk, als je begrijpt waar je mee bezig bent en dus weet welke fouten je kunt maken en hoe die te voorkomen of corrigeren.

De SSA organiseert regelmatig collimatie workshops om de waarnemer zijn/haar telescoop optimaal te laten presteren.